Kontakt

Kontakt z Radą Koordynacyjną i administracją.

[Prezydent] Skrobek – Andrzej Skrobacki – 694 292 129

[Vice-Prezydent] Bachor – Tomasz Basiński – 606 111 612

[Sekretarz] Paweł Teoński – 669 261 125

[Skarbnik] Hennryk Szram – 602620406

[Fotoreporter] Mariusz Reczulski – 503 127 249

[Administrator] Administrator – stronaprm@gmail.com

Copyright © 2021 PRM Polski Ruch Motocyklow
cheap essay writing service