Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

MKM Junak

26 kwietnia - 28 kwietnia

Witajcie. Po raz siedemnasty już, zapraszamy wszystkich, którzy lubią luźny motocyklowy klimat ,pomieszany z solidną porcją dobrej zabawy i muzyki. Jako że jest jeszcze wcześnie to szczegóły będziemy dawkować jak zwykle w późniejszym terminie.

Miejsce OSiR Sieraków
Pozdrawiamy
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!!!
UDOSTĘPNIANIAJCIE I DO ZOBACZENIA W KWIETNIU
NUMERY NA DOMKI POD REGULAMINEM
REGULAMIN ZLOTU
1. Uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt.
2.Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Zasad Porządku Publicznego.
3.Za kradzieże i inne przypadki losowe organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności.
4.Za wszelkie uszkodzenia, stłuczki i kolizje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu organizatorzy nie odpowiadają.
5.Każdy akt wandalizmu oraz zachowanie zakłócające bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zlotu będzie niezwłocznie zgłaszane funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej i skutkować będzie NATYCHMIASTOWYM WYDALENIEM Z TERENU ZLOTU.!!!!
6.Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegana zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego
7. Kierowcy pojazdów poruszających się na terenie Zlotu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i zachować odpowiednią prędkość pojazdu – dostosowując się do ruchu pieszych.
8.Wszelkie materiały medialne wykonane na terenie zlotu mogą być wykorzystywane przez MKM Junak bez wiedzy i zgody autora. A każdy uczestnik zlotu poprzez wykupienie wejściówki wyraża zgodę na fotografowanie jego wizerunku i publikowanie tychże materiałów w internecie bez wiedzy i zgody osób będących na tych materiałach.
Zabrania się:
1. Podejmowania czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie dla mienia.
2. Kierowania jakimkolwiek pojazdem na terenie zlotu pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
Organizator Zlotu ma prawo:
1.Wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu.
2.Dokonać czynności zmierzających do usunięcia naruszania Regulaminu
3.Usunąć osoby z terenu Zlotu przy pomocy Policji, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zlotu lub istnieje konieczność zapewnienia spokoju i porządku.
4.Podejmować inne czynności zapewniające przestrzeganie Regulaminu i innych obowiązujących przepisów
REGULAMIN PARADY
1.Przejazd kolumną pojazdów odbywa się o wyznaczonej przez Organizatora godzinie zamieszczonej w planie Zlotu.
2.Za wszelkie uszkodzenia, stłuczki i kolizje podczas przejazdu organizatorzy nie odpowiadają.
3.Przejazd w kolumnie pojazdów odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Ruchu Drogowego.
4.Zabrania się wyprzedzania pojazdów oraz oznakowanego pojazdu prowadzącego, przez pozostałe pojazdy jadące w kolumnie.
5.Na trasie przejazdu zabrania się wykonywania niebezpiecznych manewrów mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników przejazdu lub osób postronnych,
6.Podczas przejazdu na wyznaczonej trasie kategorycznie zabrania się prowadzenia pojazdów przez osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających
7.Przejazd całej kolumny pojazdów zostanie zatrzymany w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia któregoś z
uczestników bądź w przypadku niedostosowania się do punktów regulaminu,
8.Wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu uczestników przejazdu, będą zgłaszane funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej
9.W trosce o bezpieczeństwo uczestników i ich pojazdy, sytuacje nie zgodne z regulaminem prosimy zgłaszać niezwłocznie organizatorowi
Regulamin dostępny będzie również na bramie zlotu.
Przyszedł czas ogłosić pełną gotowość bojową .Rezerwujcie terminy [urlopy ,zaległe chorobowe itp]!!! Bez parcia na szkło ,słodzenia ochów i achów ,zapraszamy do Junaków!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szczegółami nakarmimy Was wkrótce .
Rezerwacja domków pod nr. OSiR
– 612952868
– 663312433

Szczegóły

Początek:
26 kwietnia
Koniec:
28 kwietnia
Witryna internetowa:
https://www.facebook.com/MKMjunak